Z KIM, Z CZYM?

Dotychczas współpracowałyśmy z:

 • Estradą Poznańską
 • Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu
 • Galerią Łęctwo
 • Generatorem Malta
 • Centrum Kultury Zamek
 • Fundacją Uniwersytetu Artystycznego
 • Stowarzyszeniem Antropologów Kultury Etnosfera
 • Osiedlowym Domem Kultury Słońce
 • Centrum Praktyk Edukacyjnych
 • Fundacją Mediations Biennale
 • Galerią Miejską Arsenał
 • Domem Dziecka nr 3 w Poznaniu
 • Szkołą Podstawową nr 60 w Poznaniu
 • Zespołem Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Poznaniu

 


<<< cofnij