Nowe media w czytaniu


Cykl warsztatów NOWE MEDIA W CZYTANIU został skierowany do kilku grup wiekowych:  licealistów, gimnazjalistów, seniorów.

Pierwsza część warsztatów dla licealistów i gimnazjalistów obejmowała wstępne rozpoznanie i wspólne omówienie zagadnień dotyczących międzynarodowej idei ,,Ruchu otwartej kultury” oraz czterech podstawowych warunków licencji Creative Commons.  Rozmawialiśmy o wolnych licencjach i prawie autorskim w Internecie, przeglądaliśmy zbiory instytucji należących do Koalicji Otwartej Kultury m.in.: Zachęty i Instytutu Kultury Miejskiej.

Następnie przyjrzeliśmy się kilku portalom – czasopismom/magazynom o sztuce, które powstają w Internecie na zasadzie EMBEDOWANIA (Tumblr i Pinterest). W ostatniej części warsztatu każdy z uczestników stworzył swój magazyn kulturalny na platformie Pinterest.

Z kolei z seniorami rozmawialiśmy o istocie i wadze umiejętności wyszukiwania potrzebnych informacji w sieci i tworzenia z nich nowej jakości/nowej autorskiej wypowiedzi. Każdy z uczestników wykonał proste kilkustronicowe pismo hobbystyczne, stworzone na bazie wycinków z gazet i starych książek. Działanie uzmysłowiło odbiorcom  sposób funkcjonowania platformy Pinterest. Następnie każda z osób przygotowała na tej platformie swój własny poradnik domowy lub pismo dla pasjonatów jakiejś dziedziny.

Koncepcja warsztatów i prowadzenie: Sylwia Czubała

Organizator: Stowarzyszenie Antropologów Kultury ETNOSFERA

Czas trwania: 2-3h

Miejsca warsztatów:

  • VI LO im. I. J. Paderewskiego
  • Klub Krąg
  • Siedziba Stowarzyszenia Flandria
  • Centrum Inicjatyw Senioralnych

 


<<< cofnij